Sloh.info - vše o slohových útvarech

Na této prezentci naleznete veškeré informace, potřebné k vytvoření zajímavé a stylisticky správné slohové práce. V tuto chvíli jsou na tomto webu k dispozici informace o vypravování, popisu, charakteristice, úvaze, reportáži, projevu a fejetonu.

Jak použít tento web?

  Charakteristika

V tomto odstavci najdete základní charakteristiku vybraného slohového útvaru.

  Kompozice

V této části jsou uvedeny informace a praktické rady potřebné pro správnou kompozici slohového útvaru.

  Kompozice

V této části jsou uvedeny informace a praktické rady potřebné pro správnou kompozici slohového útvaru.

  Větná stavba

Základní informace o druzích vět a souvětí vhodných pro tvorbu daného literárního díla.

  Literatura a slohový útvar

Zde naleznete informace o známých autorech a dílech v souvislosti s konkrétním slohem.

  Shrnutí

Závěrečné shrnutí všeho nejpodstatnějšího.